Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pristojni organ: GURS, Območna geodetska uprava Celje


Vpisi

Status Naslov in datum vnosa Področje Ureja
Prijava najemne pogodbe na Geodetsko upravo RS
01. marec 2018 ob 08:42
Okolje in prostor GURS, Območna geodetska uprava Celje
Regulacija potoka 2
26. januar 2016 ob 14:12
Okolje in prostor GURS, Območna geodetska uprava Celje
Prenos lastništva zemljišča
06. januar 2016 ob 14:57
Okolje in prostor GURS, Območna geodetska uprava Celje
Razdelitev površine na neto in uporabno površino
10. junij 2015 ob 16:40
Okolje in prostor GURS, Območna geodetska uprava Celje
Sprememba kvadrature nepremicnine za potrebe GURS
25. maj 2015 ob 12:34
Okolje in prostor GURS, Območna geodetska uprava Celje
STANOVANJSKA HIŠA
19. januar 2015 ob 11:45
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Zakon o davku na nepremičnine
14. april 2014 ob 08:27
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Obdavčitev premičnega objekta in ugotavljanje razlike med premičnim in nepremičnim
31. marec 2014 ob 11:39
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
SPREMEMBA DAVČNE STOPNJE
12. marec 2014 ob 12:18
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
vprašanje-obrazložitev
12. marec 2014 ob 12:17
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Nepremičninski davek
11. marec 2014 ob 08:47
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Odprtost in rastiščni koeficient
21. februar 2014 ob 12:32
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Obisk na GU Celje po telefonu so nedosegljivi
21. februar 2014 ob 12:31
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Pojasnitev kratic
19. februar 2014 ob 09:28
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Kaznovanje s strani Geodetske uprave
05. februar 2014 ob 15:34
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Sprememba dejanske in namenske rabe parcele
28. januar 2014 ob 15:33
Okolje in prostor GURS, Območna geodetska uprava Celje
Pomen "površine razpršene poselitve"
17. januar 2014 ob 12:26
Razno GURS, Območna geodetska uprava Celje
Vpis etažne lastnine
26. november 2013 ob 11:52
Okolje in prostor GURS, Območna geodetska uprava Celje
Vpis etažne lastnine pri stanovanjski hiši
25. november 2013 ob 08:04
Razno GURS, Območna geodetska uprava Celje
Sprememba namenske rabe
25. november 2013 ob 08:01
Okolje in prostor GURS, Območna geodetska uprava Celje
Ugotavljanje vrednosti kmetijskega zemljišča
25. november 2013 ob 07:58
Kmetijstvo, gozdarstvo GURS, Območna geodetska uprava Celje
Nepremičninski davek
08. november 2013 ob 12:29
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Vrednost stanovanja po GURSU
21. oktober 2013 ob 07:13
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Sprememba bonitete kmetijskega zemljišča
13. maj 2013 ob 13:29
Razno GURS, Območna geodetska uprava Celje
Obdavčitev nepremičnin
22. oktober 2010 ob 12:47
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Dejansko stanje podatkov nepremičnin, obdavčitev nepremičnin
20. oktober 2010 ob 15:06
Okolje in prostor GURS, Območna geodetska uprava Celje
Vrednost kmetijskih zemljišč - za GURS
06. oktober 2010 ob 07:14
Kmetijstvo, gozdarstvo GURS, Območna geodetska uprava Celje
Vpis številke stanovanja
30. september 2010 ob 13:37
Okolje in prostor GURS, Območna geodetska uprava Celje
Možnost podajanja pripomb pri obdavčitvi kmetijskih zemljišč
09. september 2010 ob 13:02
Obdavčitev GURS, Območna geodetska uprava Celje
Izginuli mejniki
18. maj 2010 ob 14:45
Okolje in prostor GURS, Območna geodetska uprava Celje