Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pristojni organ: Carinska uprava RS, Carinski urad Celje


Vpisi

Status Naslov in datum vnosa Področje Ureja
Cesta na Slomškovem trgu
03. julij 2017 ob 09:32
Promet Carinska uprava RS, Carinski urad Celje
Naslov
29. februar 2016 ob 11:21
Carinski postopki Carinska uprava RS, Carinski urad Celje
Prireditve na Krekovem trgu
21. december 2015 ob 18:02
Komunala Carinska uprava RS, Carinski urad Celje
Trošarine
28. marec 2013 ob 08:06
Carinski postopki Carinska uprava RS, Carinski urad Celje
Carina za kupovanje izdelkov preko interneta
20. oktober 2011 ob 10:01
Carinski postopki Carinska uprava RS, Carinski urad Celje
Denar preko meje
12. maj 2011 ob 14:32
Razno Carinska uprava RS, Carinski urad Celje