Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pristojni organ: ZPIZ, OE Celje


Vpisi

Status Naslov in datum vnosa Področje Ureja
Izračun pokjninske dobe
27. julij 2020 ob 11:05
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZPIZ, OE Celje