Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Dobrodošli na spletni strani Upravno-informacijskega servisa Celje.

Upravno-informacijski servis Celje (UIS) je interaktivna, javno dostopna storitev, s katero želimo organi državne uprave in lokalne samouprave celjskega območja, povezani v koordinacijski sosvet načelnika Upravne enote Celje, strankam na enem mestu ponuditi odgovore na splošna vprašanja v zvezi z našimi upravnimi področji. Več o nas...

UIS ne posreduje odgovorov na vprašanja, ki so povezana s konkretnimi upravnimi postopki.Vnos zadeve
PomočVpisi

Status Naslov in datum vnosa Področje Ureja
Vračilo upravnih taks
04. maj 2010 ob 13:21
Razno Upravna enota Celje
Posek dreves v gozdu
04. maj 2010 ob 09:42
Kmetijstvo, gozdarstvo Zavod za gozdove
Gradbeno dovoljenje
30. april 2010 ob 07:38
Okolje in prostor Upravna enota Celje
Orožje
30. april 2010 ob 07:36
Javni red in mir Upravna enota Celje
Cepljenje
26. april 2010 ob 08:49
Zdravstveno varstvo Nacionalni inštitut za javno zdravje
Informacije o prednikih - rodovnik
22. april 2010 ob 10:49
Osebni dokumenti in matične zadeve Upravna enota Celje
Registracija dodatne dejavnosti samostojnega podjetnika
22. april 2010 ob 09:54
Gospodarstvo Upravna enota Celje
Tečaj slovenskega jezika
22. april 2010 ob 09:30
Državljanstvo Upravna enota Celje
Prijava orožja
21. april 2010 ob 14:05
Javni red in mir Upravna enota Celje
Priznanje očetovstva
21. april 2010 ob 14:04
Osebni dokumenti in matične zadeve Upravna enota Celje
Dovoljenje za javni shod ali javno prireditev
21. april 2010 ob 14:03
Javni red in mir Upravna enota Celje
Javna razsvetljava na križišču Stritarjeve in Ipavčeve ulice
21. april 2010 ob 07:45
Okolje in prostor Mestna občina Celje
Vozniško dovoljenje
19. april 2010 ob 08:05
Promet Upravna enota Celje
Graščina Frankolovo - kulturni spomenik - prodaja stanovanja
15. april 2010 ob 14:41
Okolje in prostor Občina Vojnik
Subvencioniranje šolnine
14. april 2010 ob 09:07
Razno Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje
Socialna pomoč
14. april 2010 ob 08:06
Socialno delo Center za socialno delo Celje
gradbeno, lokacijsko
14. april 2010 ob 08:03
Okolje in prostor Upravna enota Celje
Vozniško dovoljenje
13. april 2010 ob 11:06
Promet Upravna enota Celje
Promet v Vrunčevi ulici
13. april 2010 ob 08:13
Promet Mestna občina Celje
Davčna olajšava
12. april 2010 ob 11:19
Obdavčitev DURS, Davčni urad Celje
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
09. april 2010 ob 15:25
Okolje in prostor Mestna občina Celje
Vloga za znižano plačilo vrtca
09. april 2010 ob 15:20
Družbene dejavnosti Mestna občina Celje
Urejanje okolice
06. april 2010 ob 13:04
Okolje in prostor Upravna enota Celje
Pravice osebam s statusom prisilnega mobiliziranca
06. april 2010 ob 12:55
Vojni invalidi, veterani in žrtve vojnega nasilja Upravna enota Celje
Minimalna komunalna oskrba
06. april 2010 ob 12:46
Okolje in prostor Upravna enota Celje
Status prisilnega mobiliziranca
06. april 2010 ob 12:42
Vojni invalidi, veterani in žrtve vojnega nasilja Upravna enota Celje
Parkirna mesta
06. april 2010 ob 10:06
Okolje in prostor Upravna enota Celje
Potrdilo po 197. členu ZGO
06. april 2010 ob 10:05
Okolje in prostor Upravna enota Celje
Prijava začasnega prebivališča
06. april 2010 ob 10:04
Osebni dokumenti in matične zadeve Upravna enota Celje
Državljanstvo
06. april 2010 ob 10:03
Državljanstvo Upravna enota Celje
Vozniško dovoljenje
06. april 2010 ob 10:02
Promet Upravna enota Celje
Prehod meje mladoletne osebe
06. april 2010 ob 10:01
Osebni dokumenti in matične zadeve Upravna enota Celje
[1]      «      30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42      »      [42]