Upravno-informacijski servis Celje
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pristojni organ: Mestna občina Celje


Vpisi

Status Naslov in datum vnosa Področje Ureja
Dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
08. junij 2011 ob 15:32
Javni red in mir Mestna občina Celje
komunalni prispevek - Celje
06. junij 2011 ob 08:28
Okolje in prostor Mestna občina Celje
Opravljanje gostinske dejavnosti na funkcionalnem zemljišču
27. maj 2011 ob 11:34
Javni red in mir Mestna občina Celje
Mladinski hotel Celje na Mariborski cesti 2 in hrup zaradi prireditev
20. maj 2011 ob 08:11
Javni red in mir Mestna občina Celje
Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
19. maj 2011 ob 07:32
Okolje in prostor Mestna občina Celje
Pogreb
13. maj 2011 ob 08:55
Komunala Mestna občina Celje
Izdana dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
13. maj 2011 ob 08:41
Javni red in mir Mestna občina Celje
Elektronski naslov
15. april 2011 ob 08:47
Okolje in prostor Mestna občina Celje
Prijava občinskega uslužbenca
08. april 2011 ob 11:19
Premoženjsko-pravne zadeve Mestna občina Celje
Postavljanje miz in stolov na dvoriščni strani
07. april 2011 ob 14:15
Okolje in prostor Mestna občina Celje
DOPOLNJENI PODATKI ZA VIŠINO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
25. marec 2011 ob 08:02
Okolje in prostor Mestna občina Celje
VIŠINA KOMUNALNEGA PRISPEVKA CELJE-ZAGRAD
23. marec 2011 ob 08:03
Okolje in prostor Mestna občina Celje
Mestni gozd
21. marec 2011 ob 08:35
Okolje in prostor Mestna občina Celje
Postavljanje miz in stolov izven gostinskih vrtov
11. marec 2011 ob 12:41
Okolje in prostor Mestna občina Celje
Hitrostne ovire v Vrunčevi ulici
08. marec 2011 ob 20:31
Promet Mestna občina Celje
Znak na Ljubljanski cesti
08. marec 2011 ob 14:17
Promet Mestna občina Celje
ODVOZ STARIH NEREGISTRIRANIH AVTOMOBILOV
14. februar 2011 ob 12:44
Okolje in prostor Mestna občina Celje
Pomožni oz.manj zahtevni objekti brez gradbenega dovoljenja
14. februar 2011 ob 12:44
Okolje in prostor Mestna občina Celje
Vklop elektrike
14. februar 2011 ob 07:33
Razno Mestna občina Celje
nadzor nad psom
09. februar 2011 ob 17:01
Javni red in mir Mestna občina Celje
Obnova Savinjskega mostu
09. februar 2011 ob 07:17
Okolje in prostor Mestna občina Celje
Temparatura v Celju
17. januar 2011 ob 13:07
Razno Mestna občina Celje
Podhod v Vrunčevi ulici
11. januar 2011 ob 07:46
Komunala Mestna občina Celje
Pločnik na Stritarjevi ulici
11. januar 2011 ob 07:45
Okolje in prostor Mestna občina Celje
INVESTICIJE
06. januar 2011 ob 13:51
Razno Mestna občina Celje
Barvanje talnih označb
06. januar 2011 ob 07:53
Okolje in prostor Mestna občina Celje
Celovita obnova Muzejskega trga
03. januar 2011 ob 14:01
Okolje in prostor Mestna občina Celje
Delilniki vode
03. januar 2011 ob 14:01
Komunala Mestna občina Celje
ugodno parkiranje
03. januar 2011 ob 07:13
Promet Mestna občina Celje
Pločnik ali dvorišče
30. december 2010 ob 10:32
Promet Mestna občina Celje
Preplastitev Razlagove ulice in Slomškov Trg cesto
30. december 2010 ob 10:31
Okolje in prostor Mestna občina Celje
Pločnik na Vrunčevi ulici
24. december 2010 ob 12:24
Okolje in prostor Mestna občina Celje
[1]      «      9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21      »      [21]