Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Čakam na pojasnilo! Natisni

18. december 2014 ob 12:05
Področje: Komunala  |  Ureja: Mestna občina Celje


Pozdravljeni !
Še vedno čakam na pojasnilo glede podražitve odvoza komunalnih odpadkov!
Lp!


Odgovori (1)

19. december 2014 ob 13:53

Spoštovani,

opravičujemo se, ker je dolgo trajalo. Izvolite odgovor Simbia:

Cene storitev se niso spreminjale. Spremenil se je nazadnje način obračuna storitev  1. 1. 2014 (uskladitev z novo uredbo o metodologiji oblikovanja cen komunalnih storitev).

Do manjših sprememb v strošku lahko pride v večstanovanjskih objektih zaradi različnega števila prijavljenih oseb in s tem povezane delitve stroškov odvoza.

Mesečni strošek za eno osebo je bil na naslovu Novi trg 6, Celje, od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014 v povprečju 4,85 EUR z DDV, od 1. 4. 2014 do 30. 11. 2014 pa 5,67 EUR z DDV.

Lep pozdrav.