Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

ukinitev delovnega mesta Natisni

19. december 2014 ob 09:30


Moj mož bo marca 2017 imel vse pogoje za vstop v redno pokojnino,sedaj je pa prišlo do težav in se njegovo delovno mesto ukinja,pa naju zanima,če mu pripada čakanje na zavodu za zaposlovanje-koliko mesecev,ali mu pripada tudi odpravnina-in koliko bo oškodovan pri redni pokojnini.
Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem


Odgovori (2)

19. december 2014 ob 10:33

Oškodovanje pri pokojnine bi bilo samo v primeru, da bi za izračun pokojninske osnove bila upoštevana zadnja leta dela , v kolikor se za izračun vzamejo obdobja pred odhodom na zavod za zaposlovanje , oškodovanja ni! 

30. december 2014 ob 13:00

V zvezi s postavljenim vprašanjem na naš elektronski naslov dne 24.12.2014 v katerem navajate, da bo imel mož marca 2017 vse pogoje za vstop v redno pokojnino, sedaj pa je prišlo do težav in se njegovo delovno mesto ukinja, zato vas zanima, če mu pripada čakanje na zavodu za zaposlovanje, koliko mesecev, ali mu pripada odpravnina in koliko bo oškodovan pri redni pokojnini, posredujemo naslednji odgovor :

Brezposelna oseba lahko pridobi pravico do denarnega nadomestila med brezposelnostjo, če:

- je bila v zadnjih 24 mesecih zavarovana najmanj 9 mesecev,

- ji delovno razmerje ni prenehalo po njeni krivdi ali volji, razen iz zakonsko dopustnih razlogov,- se je prijavila v evidenco brezposelnih oseb najkasneje v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja in oddala vlogo za denarno nadomestilo,

- so bili plačani prispevki za primer brezposelnosti (ne velja za osebe v delovnem razmerju, katerim delodajalec ni plačeval prispevkov).

Brezposelna oseba lahko uveljavlja denarno nadomestilo v trajanju:

- treh mesecev za zavarovalno dobo od devet mesecev do pet let,

- šestih mesecev za zavarovalno dobo od pet do 15 let,

- devetih mesecev za zavarovalno dobo od 15 do 25 let,

- 12 mesecev za zavarovalno dobo nad 25 let,

- 19 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let, in za zavarovalno dobo več kot 25 let,

- 25 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let, in za zavarovalno dobo več kot 25 let.

Kdor je pravico do denarnega nadomestila že izkoristil in jo ponovno uveljavlja, se mu zavarovalna doba, od katere je bila pravica do denarnega nadomestila že odmerjena in zavarovalna doba na podlagi prejemanja denarnega nadomestila, ne všteva v zavarovalno dobo za odmero pravice do denarnega nadomestila.

Zavarovancu, ki je starejši od 57 let ali ima najmanj 35 let zavarovanja, pa se pri ponovnem uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila v zavarovalno dobo za odmero pravice do denarnega nadomestila všteva ves čas, ko je bil zavarovan, vključno s časom prejemanja denarnega nadomestila.

Glede zakonitosti razloga prenehanja delovnega razmerja ter upravičenosti do odpravnine se morate obrniti za odgovor na pristojni  Inšpektorat za delo, glede oškodovanja pri redni pokojnini pa na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

» Odgovor je zgolj informativne narave, pripravljen zgolj na podlagi nepreverjenih podatkov, ki ste jih navedli v svojem vprašanju. O pravici pa bo odločeno v skladu z določili Zakona o urejanju trga dela in Zakona o splošnem upravnem postopku na podlagi vloge in dokazil oziroma na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja. Zato posredovani odgovor ni odločitev v upravni zadevi ter ni pravno obvezujoč.«

Lepo pozdravljeni.