Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Označba gostinskega vrta Natisni

13. julij 2010 ob 14:00
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Mestna občina Celje


Pozdravljeni!

Ali mora biti gostinski vrt jasno označen z npr. ograjo,podom pod stoli in mizami, ali pa je gostinski vrt dovolj označen že s tem, da se v dovoljenem obsegu postavijo mize in stoli?
Ali sama streha nad gostinskim vrtom označuje njegovo velikost?

Torej zanima me, ali mora biti velikost gostinskega vrta jasno vidna, razvidna? Kateri zakonski predpis to določa?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

14. julij 2010 ob 13:16

Površine za gostinske vrtove v prostorskih izvedbenih dokumentih navadno niso striktno določene, ampak le kot območje, kje so lahko postavljeni ali pa se do njih prostorski akt opredeljuje na splošno.

Za posamezni gostinski vrt pa se na podlagi prošnje stranke natančno preveri sprejemljiva velikost glede na njegovo umeščenost in lastnosti okoliškega prostora.

Gostinski vrt po svoji klasifikaciji spada med enostavne začasne objekte, če ustreza pogojem Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost. Le-ta ga opredeljuje kot posebej urejeno zemljišče dela gostinskega obrata, če je tlorisna površina zemljišča največ 50 m2 in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta.

Gostinski vrt v osnovi označujejo postavljene mize in stoli, v večini primerov tudi senčniki oziroma streha za senčenje. V nekaterih primerih, če to dovoljuje prostorski izvedbeni dokument in je to želja lastnika, se lahko gostinski vrt tudi ogradi z ograjo oziroma zelenjem. Njegovo velikost torej določajo postavljene mize in stoli in pas okoli njih, ki je nujno potreben za neovirano funkcioniranje gostinskega vrta. V primeru postavljene strehe oziroma ograje pa njihove skrajne zunanje linije.