Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Gradbeno dovoljenje Natisni

19. julij 2010 ob 08:47
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Imam vprašanje,kaj in kako morem postopati pri naslednji težavi:
Od matere je oče imel zemljišče, katero je bilo pisano na njega že pred par deset leti. Zadeva se je pred leti(leta '91) prepisala name. Od takrat do danes je prišlo do spremembe namembnosti v kmetijsko zemljišče.
Imam zapisnik o ogledu, ko je leta '71 bila podana zahteva po lokacijskem dovoljenju za dvostanovanjsko hišo.
V dokumentu piše,da je komisija sklenila,da je lokacijsko dovoljenje možno izdati.
Naslednji zapisnik o zakoličbi(leta 1971) imam, citiram; Na podlagi lokacijskega in gradbenega dovoljenja(št..) skupščine občine Slovenske konjice je bila zakoličba stanovanjskega dvojčka na parc. št... v Slovenskih Konjicah. Stavba je zakoličena po glavnem načrtu, ki ga je pod št... izdelalo- Zavod za napredek gospodarstva v Celju.
Potem še piše kam je hiša obrnjena,kam bodo izpeljane komunalne cevi....
Odšel sem na občino upajoč, da mi povedo, kaj in kako naj postopam pri pridobitvi gradbenega dovoljenja in kaj je trenutno možno na tem področju narediti. Vse, kar sem od oseb na občini dobil, je bilo, da lahko čakam tudi do 20 let po zakonu. Mene samo zanima, kaj in kako moram postopat,saj je levo in desno od moje parcele zgrajenih kar nekaj hiš(par metrov stran). Ko sem klical na ministrstvo za kmetijstvo, so rekli,da je občina tista,ki mora podati razlago in oni v mojem primeru nebi zadrževali postopka. Seveda pa na občini govorijo ravno obratno in se zgovarjajo na spremembe zakona.


Odgovori (1)

19. julij 2010 ob 12:29

Spoštovani.

 

Če pravilno razumemo vaše vprašanje, je bilo leta 1991 že izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo dvostanovanjskega objekta – dvojčka na obravnavanem zemljišču, vendar se objekt po tem dovoljenju ni gradil. Po letu 1991 pa je občina s prostorskim planom navedeno zemljišče opredelila kot kmetijsko, na katerem pa stanovanjskih objektov ni možno graditi.

 

Odgovarjamo vam, da je za urejanje prostora na svojem področju pristojna lokalna skupnost, zato morate na pristojni občini podati predlog za spremembo kmetijskega zemljišča v zazidalno oziroma stavbno zemljišče. Dokler predmetno zemljišče ne bo opredeljeno kot stavbno in bo za to območje sprejet prostorski izvedbeni akt, v katerem bo opredeljena takšna vrsta objekta, ki bi ga na tem zemljišču želeli zgraditi, upravni organ ne more izdati gradbenega dovoljenja, ker mora v postopku izdaje gradbenega dovoljenja med drugim preveriti, ali je projekt za izdajo gradbenega dovoljenja izdelan v skladu s prostorskim aktom, ki velja za področje predvidene gradnje.

 

Glede na navedeno predlagamo, da si pridobite vse potrebne informacije na pristojni občini.