Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Preverjanje upravičenosti statusa kmeta Natisni

25. maj 2015 ob 12:33


Ali se upravičenost do statusa kmeta preverja tudi po uradni dolžnosti in kako je z odvzemom tega statusa? Kdo konkretno to preverja in na kakšen način?

Kateri predpisi to obravnavajo?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

26. maj 2015 ob 10:47

Materialna podlaga za odločanje o statusu kmeta je 24. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list  RS, št. 71/11 – UPB2 in 58/12, v nadaljevanju ZKZ),  ki določa aktivno stvarno legitimacijo (kdo ima določeno pravico, o kateri je treba odločiti v upravnem postopku) in v tem členu ni  navedene možnosti uvedbe  postopka po uradni dolžnosti.

 

V kolikor v drugem upravnem postopku (npr. odobritev pravnega posla) nastane dvom, ali je določena fizična oseba kmet po določbah ZKZ oz. ali ta še izpolnjuje predpisane pogoje, čeprav  razpolaga s pravnomočno odločbo o priznanju statusa kmeta, upravni organ to vprašanje lahko  rešuje kot predhodno vprašanje pred odločanjem o glavni stvari oz. napoti konkretno osebo, glede katere obstaja dvom glede statusa kmeta, da vloži vlogo za začetek postopka za rešitev predhodnega vprašanja pri pristojnem organu. O statusu kmeta je na podlagi 6. odstavka 24. člena ZKZ pristojna odločati upravna enota, na območju katere leži pretežni del kmetijskih zemljišč, ki jih posameznik uporablja.