Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Funkcionalno zemljišče okoli večstanovanjskega objekta Natisni

09. avgust 2010 ob 14:40
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Spoštovani!

Zanima me, ali je obvezna odmera in vpis funkcionalnega zemljišča pod večstanovanjsko-poslovno stavbo (lokacija centra Celja)?
Kateri zakonski predpis to ureja?
Zanima me tudi, kako oz. kje lahko ugotovim/izvem ali ima večstanovanjska-poslovna stavba odmerjeno funkcionalno zemljišče in ali se bo le-to vpisalo v zemljiško knjigo?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


Odgovori (1)

10. avgust 2010 ob 11:59

Spoštovani.

 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov - ZGO-1B (Uradni list RS, št. 126/2007), ki se je začel uporabljati s 15. 4. 2008, je v 127. členu navedena uskladitev določb v zvezi z gradbeno parcelo (prej funkcionalnim zemljiščem).

 

Z dnem začetka uporabe navedenega zakona se preneha z določanjem gradbenih parcel, ki so se do takrat določale po 216. čl. ZGO-1. Po ZGO-1B se namreč šteje, da pojem gradbena parcela pomeni zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

 

Za namen odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se od navedenega datuma za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba, pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

Ne glede na navedeno določilo, pa se za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, ki je bil z odločbo o določitvi funkcionalnega zemljišča, z odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja ali z odločbo o določitvi gradbene parcele določen kot gradbena parcela ali funkcionalno zemljišče.

 

Predlagamo, da se za natančen odgovor obrnete na pristojno občino, v vašem primeru Mestno občino Celje, ki je pristojna za urejanje prostora na svojem območju in sprejema prostorske izvedbene akte ter odmerja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.