Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Raziskovalno delo Natisni

28. december 2015 ob 14:54


Spoštovani! Za raziskovalno delo o Almi Karlin bi nujno potrebovala podatek o rojstvu Celjanke ......, poročene ...., domnevno hčere celjskega odvetnika .......(bi prosila za podatke tudi zanj). Lep pozdrav, Jerneja


Odgovori (1)

29. december 2015 ob 10:05

Spoštovani!

Podatkov o umrlih osebah ni mogoče pridobiti po navadni e-pošti. Vloga po e-pošti ni veljavna, če ni podpisana z varnim elektronskim podpisom. Na podlagi 63.člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013 ), mora biti vloga poslana po navadni pošti in lastnoročno podpisana ali poslana po e-pošti podpisana z varnim elektronskim podpisom.

Zahtevane podatke je možno pridobiti, če se dokaže, da gre za zgodovinske, statistične in znanstvenoraziskovalne namene, ter podatkov iz matičnih knjig ni možno pridobiti samo s podatki o osebnem imenu. Posameznik, ki išče določene podatke, mora poleg imena in priimka navesti še kak drug identifikator, na podlagi katerega bo možno umrlo osebo identificirati.

Svetujemo, da se obrnete na Arhiv RS, saj 63. čl. Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/2006, ZDVAGA) določa, da je javno arhivsko gradivo v arhivih na podlagi pisne zahteve za uporabo ali preko objave na svetovnem spletu dostopno vsakomur (mnenje informacijske pooblaščenke št. 0712-1/2012/1366 z dne 16. 4. 2012).

Na podlagi 23.čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov je objava podatkov o umrlih osebah dopustna le za zgodovinske, statistične in znanstveno-raziskovalne namene ( namen je potrebno dokazati) pod pogojem, da gre za podatke, katerih objave ni pisno prepovedal umrli posameznik, ter če tega niso pisno prepovedali tudi njegovi zakoniti dediči prvega ali drugega dednega reda.

Na podlagi 28 čl. Zakona o Matičnem registru (Uradni list RS št. 59/2006; ZMatR) se lahko izpiski in potrdila iz matičnega registra izdajajo na zahtevo posameznika, na katerega se vpis nanaša, na zahtevo drugih oseb pa le, če imajo njegovo pisno privolitev ali zakonsko pooblastilo. V nadaljevanju 29. člen ZMatR določa, da v primeru, da vpisani ni več živ in v času svojega življenja ni prepovedal posredovanja svojih osebnih podatkov, se izpiski in potrdila iz MR lahko izdajo osebam, ki izkažejo zakoniti interes za uporabo osebnih podatkov in če temu ožji družinski člani ne nasprotujejo (zakonec, otroci in starši umrlega).

Lep pozdrav,

Bojana Frim

Vodja Oddelka za upravne

notranje zadeve