Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Maticni ured izpisek iz rojsne maticne knjige Natisni

12. januar 2016 ob 14:08


......., roj. ..... v Celju, naslov ......


Odgovori (1)

15. januar 2016 ob 08:42

Če se izpisek glasi na vlagatelja, potem velja naslednje:

vloga po navadni e- pošti ni veljavna. Na podlagi 63.člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 126/2007 in 65/2008, 8/2010, 82/2013), mora biti vloga poslana po navadni pošti in lastnoročno podpisana ali poslana po e- pošti podpisana z varnim elektronskim podpisom, ki se pridobi na Upravni enoti.

Če stranka ni v evidenci RSP, bi morala navesti tudi naslov, kam izpisek pošljemo.

Če sta vlagatelj in oseba, za katero se izdaja izpisek različni osebi, potem velja že poleg zgoraj navedenega naslednje:

izpiski iz matičnega registra se skladno z 28. čl. Zakona o Matičnem registru (Uradni list RS št. 11/2011) izdajajo na zahtevo posameznika, na katerega se vpis nanaša, na zahtevo drugih oseb pa le, če imajo njegovo pisno privolitev ali zakonsko pooblastilo.

Lep pozdrav,

Bojana Frim

Vodja Oddelka za upravne

notranje zadeve