Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Regulacija potoka Natisni

18. januar 2016 ob 11:22
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Mestna občina Celje


Na moji parcelni številki teče potoček (0,7 m širine), ki meji na lokalno javno makadamsko cesto. Teče tik ob tej poti. Ta potoček se ob večjih nalivih izliva na mojo parcelo in mi povzroča škodo. Škodo povzroča tudi sosedovim hišam pod mojo parcelo. S sosedi bi v potok namestili kanalete oz. betonske cevi (približno 10 m) s katerimi bi zaprli ta del potočka in dosegli večjo pretočnost. Lahko to naredimo v lastni režiji? So potrebna kakšna dovoljenja oz. soglasja?
Lep pozdrav
Silvo Pišotek, Laško


Odgovori (1)

25. januar 2016 ob 15:47

Spoštovani,

pošiljamo vam povezavo do vloge za pridobitev soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste. V kolikor gre za poseg v potok, ki je evidentiran oz. kategoriziran pri upravljavcu vodotokov (ARSO), si je potrebno pridobiti tudi njihovo soglasje. Lep pozdrav.

http://moc.celje.si/18-upravni-postopki/1016-za-poseg-v-varovani-pas-obcinske-ceste