Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Kako lahko dobim dokument Natisni

26. januar 2016 ob 12:55


Moj pradeka živela v Celju, in me zanima, kako lahko dobijo rojstnih listov in poročni listi? so živeli pred drugo svetovno vojno.Prosim odgovorite mi in mi pomaga najti svoje korenine in svoje korenine.

Hvala vnaprej
Stanković Vedrana
Serbia


Odgovori (1)

26. januar 2016 ob 14:15

Spoštovani!

Podatkov o umrlih osebah ni mogoče pridobiti po navadni e-pošti. Vloga po e-pošti ni veljavna, če ni podpisana z varnim elektronskim podpisom. Na podlagi 63.člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013 ) mora biti vloga poslana po navadni pošti in lastnoročno podpisana ali poslana po e-pošti podpisana z varnim elektronskim podpisom.

Na podlagi vaše zahteve potrebujemo za posredovanje teh podatkov natančno ime in priimek, datum ali vsaj letnico rojstva ali smrti osebe in točen kraj dogodka. Če je bil vaš prednik rojen pred letom 1900, podatkov o njem nimamo več, ker nimamo več tako starih rojstnih knjig. Vse matične knjige, stare več kot 100 let, smo vrnili na Škofijski ordinariat v Maribor, Koroška cesta 1. Lahko se obrnete nanje.

Na podlagi 28 čl. Zakona o Matičnem registru (Uradni list RS št. 59/2006; ZMatR) se lahko izpiski in potrdila iz matičnega registra izdajajo na zahtevo posameznika, na katerega se vpis nanaša, na zahtevo drugih oseb pa le, če imajo njegovo pisno privolitev ali zakonsko pooblastilo. V nadaljevanju 29. člen ZMatR določa, da v primeru, da vpisani ni več živ in v času svojega življenja ni prepovedal posredovanja svojih osebnih podatkov, se izpiski in potrdila iz MR lahko izdajo osebam, ki izkažejo zakoniti interes za uporabo osebnih podatkov in če temu ožji družinski člani ne nasprotujejo (zakonec, otroci in starši umrlega).

Lep pozdrav,

Bojana Frim

Vodja Oddelka za upravne

notranje zadeve