Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Regulacija potoka 2 Natisni

26. januar 2016 ob 14:12


Kje oz. kako ugotovim, da je potok evidentiran oz. kategoriziran?
Lep pozdrav


Odgovori (1)

27. januar 2016 ob 07:06

Če je potok evidentiran v zemljiškem katastru se ugotovi na podlagi katastrskega načrta in podatkov o parceli potoka (če je vrisan). Potoki sicer niso kategorizirani (kot npr. občinske in državne ceste), ima ARSO podatke o stalnih in občasnih vodotokih in drugih vodnih površinah, enako tudi upravljavec.