Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Opravljanje gostinske dejavnosti Natisni

30. avgust 2010 ob 08:22
Področje: Gospodarstvo  |  Ureja: Upravna enota Celje


Pozdravljeni!

Kako se lahko ugotovi, kdo v določenem gostinskem lokalu opravlja ponudbo hrane in pijače. Ali obstoja kakšen dokument oziroma ali je potrebno za opravljanje gostinske dejavnosti pridobiti kakšen dokument na Upravni enoti ali občini?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

31. avgust 2010 ob 08:44

Spoštovani!

Obveznost pridoboitve dovoljenja (odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti), je bila v pristojnosti upravnih enot. Z zadnjo novelo Zakona o gostinstvu (Uradni list RS št. 60/07) je bila ta pristojnost ukinjena . Tako lahko začne gostinski obrat z obratovanjem brez posebnega dovoljenja (odločbe) takoj, ko so izpolnjeni predpisani pogoji, kot jih določa gostinska zakonodja(Zakon o gostinstvu, Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev  za opravljanje gostinske dejavnosti ter splošni predpisi (kot npr. pogoji glede zagotavljanja varnosti živil, varnost in zdravje pri delu...)Prijavo obratovalnega časa gostinskih obratov ureja Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij (Uradni list RS 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07). Nosilec dejavnosti gostinskega obrata ali turistične kmetije mora na pristojnem občinskem upravnem organu ali preko enotnega državnega portala e-uprava vložiti vlogo za prijavo obratovalnega časa 15 dni pred pričetkom obratovanja. Nadzor nad delovanjem gostinskega lokala vrši med drugim tržna inšpekcija.

Lep pozdrav.