Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Iskanje dokumentov Natisni

27. januar 2016 ob 11:56


Ki so potrebni dokumenti za pridobitev posebnih podatkov iz matične knjige, to je moj pradedek in prababica, ki je živela v Celju. Namen iskanju teh dokumentov je družinsko drevo.

Lep pozdrav,

Stanković Vedrana


Odgovori (1)

27. januar 2016 ob 14:18

Spoštovani!

Podatkov o umrlih osebah ni mogoče pridobiti po navadni e-pošti. Vloga po e-pošti ni veljavna, če ni podpisana z varnim elektronskim podpisom. Na podlagi 63. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013 ) mora biti vloga poslana po navadni pošti in lastnoročno podpisana ali poslana po e-pošti podpisana z varnim elektronskim podpisom.

Na podlagi vaše zahteve za posredovanje podatkov iz matičnih knjig potrebujemo natančno ime in priimek, datum ali vsaj letnico rojstva ali smrti osebe in točen kraj dogodka. 

Na podlagi 28 čl. Zakona o Matičnem registru (Uradni list RS št. 59/2006; ZMatR) se lahko izpiski in potrdila iz matičnega registra izdajajo na zahtevo posameznika, na katerega se vpis nanaša, na zahtevo drugih oseb pa le, če imajo njegovo pisno privolitev ali zakonsko pooblastilo. V nadaljevanju 29. člen ZMatR določa, da v primeru, da vpisani ni več živ in v času svojega življenja ni prepovedal posredovanja svojih osebnih podatkov, se izpiski in potrdila iz matičnega registra lahko izdajo osebam, ki izkažejo zakoniti interes za uporabo osebnih podatkov in če temu ožji družinski člani ne nasprotujejo (zakonec, otroci in starši umrlega).

Lep pozdrav,

Bojana Frim

Vodja Oddelka za upravne

notranje zadeve