Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

poroka Kanada Natisni

01. februar 2016 ob 11:25


pozdravljeni mojbodoci moz je slovenec in kanadcan .ali je poroka v sloveniji dovolj za uveljavljanje morebitnih zadev v kot so penzija ali pasport po njemu.ker sva starejsa on se zivi v kanadi jaz pa se delam v Sloveniji.lp


Odgovori (2)

02. februar 2016 ob 10:35

Spoštovani!

Vdovsko pokojnino lahko uveljavljate v skladu :

 

53. člen

(pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine)

(1) Vdovsko pokojnino lahko uveljavi vdova ali vdovec umrlega zavarovanca oziroma uživalca pravic:

– če je do njegove smrti dopolnil(a) starost 58 let;

– če je bil(a) do njegove smrti popolnoma nezmožen(a) za delo ali je to postal(a) v enem letu po njegovi smrti;

– če ji(mu) je po njegovi smrti ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine po umrlem, vdova oziroma vdovec pa ima do njih dolžnost preživljanja.

(2) Če postane vdova ali vdovec med trajanjem pravice do vdovske pokojnine po tretji alineji prejšnjega odstavka tega člena popolnoma nezmožen(a) za delo, obdrži pravico do vdovske pokojnine, dokler je podana takšna nezmožnost.

(3) Če vdova ali vdovec do smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic, določenih s tem zakonom, ni dopolnil(a) 58 let starosti, dopolnil(a) pa je 53 let starosti, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 58 let starosti.

(4) Če vdova ali vdovec med trajanjem pravice do vdovske pokojnine, pridobljene ob pogojih iz druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena, dopolni 58 let starosti, trajno obdrži pravico do vdovske pokojnine. Če ji(mu) ta pravica preneha pred dopolnjenim 58. letom, toda po dopolnjenem 53. letu, jo lahko znova uveljavi, ko dopolni 58 let starosti.

(5) Ne glede na določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, znaša starostna meja za pridobitev pravice do vdovske pokojnine v obdobju od leta 2013 do leta 2021:

+----------+----------------------------------------------------+ | | Starostna meja | | Leto +--------------------------+-------------------------+ | | Prvi, tretji in četrti |Tretji in četrti odstavek| | | odstavek | | +----------+--------------------------+-------------------------+ | 2013 |53 let in 6 mesecev |48 let in 6 mesecev | +----------+--------------------------+-------------------------+ | 2014 |54 let |49 let | +----------+--------------------------+-------------------------+ | 2015 |54 let in 6 mesecev |49 let in 6 mesecev | +----------+--------------------------+-------------------------+ | 2016 |55 let |50 let | +----------+--------------------------+-------------------------+ | 2017 |55 let in 6 mesecev |50 let in 6 mesecev | +----------+--------------------------+-------------------------+ | 2018 |56 let |51 let | +----------+--------------------------+-------------------------+ | 2019 |56 let in 6 mesecev |51 let in 6 mesecev | +----------+--------------------------+-------------------------+ | 2020 |57 let |52 let | +----------+--------------------------+-------------------------+ | 2021 |57 let in 6 mesecev |52 let in 6 mesecev | +----------+--------------------------+-------------------------+ LOVRO PERČIČVodja oddelka za izvajanje pokojninskega in mednarodnega zavarovanjaZPIZ OE Celje 
02. februar 2016 ob 13:49

Spoštovani,

vlogo za izdajo potne listine vloži polnoleten državljan osebno, ne more vloge zanj vložiti pooblaščenec. Vlogi mora državljan priložiti staro potno listino in sliko ustrezne velikosti.

Lep pozdrav,

Bojana Frim

Vodja Oddelka za upravne notranje zadeve