Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pregledniška služba Natisni

12. februar 2016 ob 09:30
Področje: Promet  |  Ureja: Mestna občina Celje


Pozdravljeni,
Po nekaj mesecih spet sprašujem zakaj pregledniška služba ne opravlja svojega dela na cesti zagrad hišne št.135,134,133 na makadamski cesti,ki vodi od gostile kmetec do povezave na cesto Zvodno.Vem,da ne morejo biti skozi na tej cesti in jo urejat. Cesta je res v slabem stanju. Vsako obilnejše deževje jo še dodatno razorje,ker nekateri sploh nimajo žlebov na strehi in teče po cesti prav tako sneg pade prav na cesto in oteži vožnjo.Preglednik očitno ne vidi jam,da bi jih zadelal.Pelje se mimo jam,ko se že pelje ali,ko bi naj bil na svoji dolžnosti.Tudi,ko se javi pristojnim se še vedno ne najde čas,da bi to posanirali in tako potem kmalu pride leto naokrog in se zgodba ponavlja vedno isto ukrene se pa nič. hvala za odgovor.


Odgovori (1)

16. februar 2016 ob 13:06

Omenjena makadamska cesta glede na zimski čas  in dane pogoje ni v tako slabem stanju. Na njej je nekaj udarnih jam, katere bomo pokrpali v okviru izvajanja pregledniške službe. O vaših navedbah smo opozorili preglednika na tem območju, ki bo dosledneje opravljal manjša vzdrževalna dela. V kolikor se bodo dane razmere poslabšale, bomo v sklopu večjih vzdrževalnih del opravili potrebno gramoziranje ceste že prej, sicer pa pri redni obnovi makadamskih vozišč.

Lep pozdrav.