Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

NEUSKLAJENI PODATKI V REGISTRU KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Natisni

18. februar 2016 ob 14:14


Pozdravljeni,
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je letos konec januarja poslala opozorilo (na naslov mame, ki je pokojna že 3 leta)kljub temu, da je bil postopek dedovanja urejen in lastništvo urejeno v ZK, da "imate v registru kmetijskih gospodarstev neusklajene podatke". Prosim, da mi napišete za kaj gre, ne nameravamo pa oddati novenih vlog za leto 2016.

Hvala in lepo pozdravljeni, Ana Omerza


Odgovori (1)

23. februar 2016 ob 06:52

Agencija  RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je letos po pomoti poslala obvestila oz. opozorila o napakah v Registru kmetijskih gospodarstev tudi tistim nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki zbirnih vlog za uveljavljanje subvencij ne vlagajo. Kot pravni  naslednici  po pok. mami vam zato  predlagamo, da se po predhodnem naročilu (tel. št. 4265420)  zglasite na upravni enoti in uredite manjkajoče podatke, oz. v kolikor KMG-MID št. ne potrebujete, da podate vlogo za izbris KMG iz RKG.  Register kmetijskih gospodarstev je namreč evidenca, v katero so dolžni nosilci KMG, oz. v primeru smrti njihovi pravni nasledniki,  v roku 30 dni od nastale spremembe sporočati podatke. RKG je sicer povezan s Centralnim registrom prebivalstva, vendar tudi tukaj pride do odstopanj, v kolikor ob vnosu v RKG niso bili vnešeni popolni podatki (EMŠO) o nosilcu KMG ali pa so bili ti napačni.  Zaradi navedenega je verjetno tudi prišlo do tega, da je bilo opozorilo naslovljeno na pokojno osebo.