Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Iskanje dokumentov Natisni

17. februar 2016 ob 11:13


Pozdravljeni,
Ali je za pridobitev kopij knjige zakonske zveze in rojstev moje babice lahko dostavi overjene kopije ali izvirnike, da bi dokazali sorodstvo z osebo, ki ga iščem?
Lep pozdrav


Odgovori (1)

19. februar 2016 ob 08:28

Spoštovani,

če izpisek iz matične knjige glasi na vlagatelja, potem velja naslednje:

vloga po navadni e-pošti ni veljavna. Na podlagi 63.člena Zakona o  splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 126/2007 in 65/2008, 8/2010, 82/2013), mora biti vloga poslana po navadni pošti in lastnoročno podpisana ali poslana po e- pošti podpisana z varnim elektronskim podpisom, ki se pridobi na Upravni enoti.

Če stranke ni v evidenci RSP, bi morala navesti tudi naslov, kam izpisek pošljemo.

Če sta vlagatelj in oseba, za katero se izdaja izpisek različni osebi, potem velja že poleg zgoraj navedenega naslednje:

izpiski iz matičnega registra se skladno z 28. čl. Zakona o Matičnem registru (Uradni list RS št. 11/2011) izdajajo na zahtevo posameznika, na katerega se vpis nanaša, na zahtevo drugih oseb pa le, če imajo njegovo pisno privolitev ali zakonsko pooblastilo.

Smiselno enako velja, če želite pridobiti namesto izpiska iz matične knjige kopije iz ročno vodenih matičnih knjig. Takšne kopije se potrdijo z žigom upravne enote. 

Lep pozdrav,

Bojana Frim

Vodja Oddelka za upravne

notranje zadeve