Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Možnost podajanja pripomb pri obdavčitvi kmetijskih zemljišč Natisni

09. september 2010 ob 13:02


Pozdravljeni!

Ker DURS ne pozna odgovora na spodaj postavljeno vprašanje prosim, da nanj odgovori GURS.

Glede na novo obdavčitev nepremičnin med katere spada tudi obdavčitev kmetijskih zemljišč me zanima, ali bo možno tako kot v primeru popisa stavbišč, ki se je izvedlo zaradi ugotavljanja dejanskega stanja, podati tudi pripombe na obdavčitev kmetijskih zemljišč pri katerih pa se ni ugotavljajo dejanskega stanja?
Ali to pomeni, če je v Zemljiški knjigi navedena parcela kot njiva dejansko pa je travnik, da bo parcela obdavčena kot njiva?
Prosim za obrazložitev.

Pozdravljeni.


Odgovori (1)

28. september 2010 ob 10:15

Zakon o davku na nepremičnine je še v pripravi, zato se nič še ne ureja na novo, torej je vsako pojasnjevenje, kaj bo na koncu pisalo v zakonu, le ugibanje. Kmetijska zemljišča po sedanji ureditvi niso obdavčena, obdavčen je katasterski dohodek, ki izhaja iz podatkov o parceli (katastrski okraj, katastrska kultura, bonitetni razred in ploščina parcele, vse to je danes preračunano v boniteto). Kar se pa tiče podatkov o parceli so vsi podatki,ki so zajeti v zemljiškem katasru, vpisani na podlagi vzpostavitve zemljiškega katastra (od leta 1825 dalje) in kasnejših uradnih postopkov vzdrževanja (parcelacije, nove izmere, komasacije, arondacije ekspropriacieje, združitve parcel, preoštevilčbe, revizije...). Nobenega podatka v zemljiškem katastru ni mogoče spreminjati na "popisni" način torej z postopki izjavljanja, anketiranja oziroma inventarizacije prostora.Dejansko stanje se ugotavlja na podlagi uradnih postopkov, lastnik je dolžen prijaviti spremembe na parceli v 30tih dneh od nastanka. Zemljiška knjiga ni pristojna za podatke o parceli in jih je dejansko tudi brisala. Zemljiška knjiga vsebuje in je pristojna za podatke o lastništvu in druga pravna stanja na zemljiščih (obligacije). Če je torej parcela v zemljiškem katastru evidentirana kot njiva, bo kot njiva tudi obdavčena, če je dejansko travnik, mora lastnik sprožiti spremembo katastske kulture (elaborat pri geod. podjetju). Čisto nekaj drugega pa so subvencije na ta travnik, kjer se podatki prevzemajo iz GERK (Grafična evidenca rabe v kmetijstvu), ali pa podatki dejanske rabe, ki jih evidentira MKGP.