Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Ločeno gospodinjstvo Natisni

31. marec 2010 ob 12:34


Kaj pomeni ločeno gospodinjstvo? Kdaj, pod kakšnimi pogoji in na kakšen način se lahko ustanovi ločeno gospodinjstvo? Kakšni so stroški?


Odgovori (1)

31. marec 2010 ob 12:46

Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb, kot. na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok.....  Ločeno gospodinjstvo pomeni, da posameznik izjavi, da v gospodinjstvu prebiva sam in sam porablja dohodke za zagotavljanje  osnovnih življenjskih potreb.  Stroškov postopka ni.