Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Nadzidava nezahtevnega objekta Natisni

10. september 2010 ob 08:25
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Pozdravljeni,

9. člen uredbe določa, da je možna nadzidava nezahtevnega objekta (tj. garaže).
Upravni organ pa trdi, da mora biti nezahtevni objekt samostojni objekt.
Zanima me, kako je s tem, ali lahko postavim nad garažo leseno konstrukcijo in jo zasteklim?
Če ne, kaj lahko naredim?

Hvala za odgovor!


Odgovori (1)

10. september 2010 ob 10:40

Spoštovani.

 

Po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost spada garaža med nezahtevne objekte, za katere si mora stranka pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta, če je to enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju osebnih motornih vozil, z bruto površino največ 30 m2 in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

 

9. čl. navedenega odloka pa določa, da se nezahtevni in enostavni objekt sme dozidati ali nadzidati ali mu spremeniti namembnost le pod pogojem, da kot celota tudi po nadzidavi ali dozidavi izpolnjuje vse zahteve, ki so določene za vrsto objekta, ki ji je pripadal pred nadzidavo ali dozidavo.

 

Navedeno pomeni, da se sme npr. obstoječa garaža z bruto površino 25 m2 in višino 2,5 m, kot nezahteven objekt dozidati do največ 30 m2 bruto površine in nadzidati do največ 3,5 m, pri čemer mora objekt ostati še vedno enoetažen, pritličen, njegova streha pa mora biti hkrati strop nad prostorom.

 V vašem primeru pa gre za nadzidavo obstoječega objekta – garaže, ki sam sicer lahko predstavlja nezahtevni objekt, z nadzidavo pa bo takšen objekt predstavljal že manj zahtevni objekt, za katerega si morate pridobiti gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.