Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Ograditev gozdne parcele Natisni

28. september 2010 ob 10:16
Področje: Kmetijstvo, gozdarstvo  |  Ureja: Zavod za gozdove


Spoštovani

Zanima me ali je možno ograditi parcele, ki v naravi predstavljajo gozd. Je to sploh dovoljeno, ker to najverjetneje vpliva na življenje in gibanje divjadi?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


Odgovori (1)

11. oktober 2010 ob 10:29

Ograditev gozdne parcele, ki je v naravi poraščena z gozdom, urejajo določila Zakona o gozdovih. Ograditev delov gozda je dovoljena, če je to:

predvideno v gozdnogojitvenem načrtu zaradi zaščite mladja ali varstva gozdov pred divjadjo za čas, ki je potreben do uskladitve populacije divjadi z okoljem;potrebno zaradi zaščite vodnih zajetij, varstva naravnih vrednot in območij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave, kulturnih spomenikov ali znanstveno-raziskovalnih proučevanj.

Kot posebnost velja tudi določilo, da se lahko ogradi tudi gozd s posebnim namenom, če je to določeno z aktom o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom.

 

V primeru, da je z občinskim planskim aktom ograditev gozdne površine možna (npr. v primeru namenske planske rabe stavbno zemljišče ali gradnja obore za gojenje divjadi) se v postopku izdelave projektne dokumentacije takšna ograditev lahko odobri. Pri tem pa se določijo projektni pogoji, ob upoštevanju katerih je takšna ograditev s področja gozdarstva sprejemljiva.

 

Odgovor pripravil Andrej Strniša