Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Vpis številke stanovanja Natisni

30. september 2010 ob 13:37


Pozdravljeni!

Ministrstvo za notranje zadeve je poslalo obvestila v katera bi se naj na za to določen obrazec vpisala številka stanovanja.
Navaja, da se naj vpiše številka stanovanja, ki se nahaja na podboju vhodnih vrat v stanovanje.

Zanima me glede na to, da je na podbojih vrat navedena ena številka, v Zemljiški knjigi pa je stanovanje navedeno kot del stavbe z drugo številko, katera številka je merodajna, saj se npr. v najemne pogodbe ali kupoprodajne pogodbe navajajo podatki iz Zemljiške knjige.
To pa pomeni, da bi lahko imel nov lastnik ali najemnik problem s prijavo stalnega prebivališča, ko bi predložil dokument, da ima pravico bivati v določenem stanovanju, saj bi imela Upravna enota stanovanje evidentirano pod drugo številko, ki pa je v Zemljiški knjigi ni več (bila pa je).

Prosim za pojasnilo.

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

07. oktober 2010 ob 10:00

Na vratih je pritrjena številka stanovanja, na zemljiški knjigi je vpisana številka dela stavbe, ki joje določila Geodetska uprava, knjiženo pa je na zemljiškoknjižnem podvložku. Številka stanovanja sestoji iz številke stavbe in števike stanovanje, številka dela stavbe je sestavljena iz šifre katastrske občine, številke stavbe in številke dela stavbe, zemljiškoknjižni podvložek pa v okviro katastrske občine z številko vložka in številko podvložka (kot ulomek).

Ker je sistem komplicijran svetujem, da obiščete na OGU Celje go. Darjo Majcen.

Za promet s stanovanjem je pomembna številka dela stavbe, kot je zapisana v Katastru stavb in predstavlja identifikator dela stavbe, ki je v prometu.