Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Gradbeno dovoljenje za spremembo napeljave v stanovanjsko-poslovni stavbi Natisni

16. januar 2017 ob 14:53
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Ali je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za spremembo vodovodne, električne in plinske napeljave izvedene v poslovnem prostoru, ki se nahaja v stanovanjsko-poslovni stavbi?

Lp


Odgovori (1)

18. januar 2017 ob 09:12

Po Zakonu o graditvi objektov lahko takšna dela glede na izvedbo uvrstimo med rekonstrukcijo objekta, ki se lahko začne na podlagi pravnomočnega ali dokončnega gradbenega dovoljenja ali med vzdrževanje objekta, ki se izvaja brez gradbenega dovoljenja.

 

Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave.

 

Vzdrževanje objekta pa je izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, pomeni pa izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta.

 

V Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje je pod vzdrževanje objekta navedeno, da pri inštalacijah in napravah v in na objektu med  ta dela spada med drugim: namestitev naprav in z njimi povezanih napeljav za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, pripravo tople vode, osvetlitev, pridobivanje energije, komunikacije in zveze, namestitev dimniške napeljave.  

 

Še enkrat želimo opozoriti, da je vzdrževanje objekta, ki se lahko izvaja brez gradbenega dovoljenja, izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. To so dela, ki se izvajajo brez posega v njegovo konstrukcijo in niso samostojen objekt.