Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Izdaja odločbe gradbenega inšpektorata Natisni

30. januar 2017 ob 13:06


Koliko časa traja običajno, da se izda s strani gradbenega inšpektorata odločba, da spada objekt med črne gradnje oziroma koliko časa traja običajno postopek do izdaje odločbe?

Lp


Odgovori (1)

31. januar 2017 ob 12:22

Predmet inšpekcijskega postopka je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih podzakonskih predpisov. Zadeve (in objekti), ki jih obravnava gradbena inšpekcija, se med seboj lahko zelo razlikujejo, zato so ugotovitveni postopki različno obsežni in posledično različno dolgi.

Gradbeni inšpektor ukrepa v skladu z zakonskimi pristojnostmi, glede na prioritete dela gradbene inšpekcije ter vrstnim redom zaznanih kršitev.