Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Veteranski dodatek Natisni

16. marec 2017 ob 14:32


Sem prejemnik veteranskega dodatka,ki je moj edini dohodek.Kolikšen del le-tega izgubim,če pridobim denarno socialno pomoč?Lep pozdrav,Bogo,Celje


Odgovori (1)

11. april 2017 ob 13:11

Spoštovani!

V skladu z 10. členom Zakona o vojnih veteranih (ZVV) se veteranski dodatek določi v odstotku od razlike med osnovo in deležem prejemkov na družinskega ćlana ter od priznane pokojninske dobe. Pri izračunu se upoštevajo zadnji podatki, zato lahko na vaše vprašanje odgovorimo, ko bomo imeli podatke, ki so potrebni za izračun. Vabimo vas, da se zglasite na Upravni enoti Celje, oddelku za občo upravo in skupne zadeve, Ljubljanska 1, 4. nastropje, kjer boste dobili konkreten odgovor na vaše vprašanje.

Z odličnim spoštovanjem!

Vinko Skale, vodja oddelka za občo upravo in skupne zadeve