Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Nakup in registracija avtomobila Natisni

16. marec 2017 ob 14:34
Področje: Promet  |  Ureja: Upravna enota Celje


Pozdravljeni!

Zanima me, ali lahko opravi nakup in registracijo avtomobila oseba, ki nima vozniškega izpita?

Hvala.


Odgovori (1)

17. marec 2017 ob 08:25

Spoštovani,

vozilo, ki je v lasti otroka ali mladoletnika, se registrira na enega od staršev, skrbnikov ali rejnikov, kot imetnika pravice uporabe vozila. V tem primeru se določbe zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika vozila. V prometno dovoljenje se vpiše tudi lastnik vozila.

Za vozilo v lasti polnoletne osebe, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja za to vrsto vozila, določi lastnik vozila uporabnika vozila. V tem primeru se določbe zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika. V prometno dovoljenje se poleg lastnika vpiše tudi uporabnik vozila.

Uporabnik vozila oziroma imetnik pravice uporabe vozila je lahko samo oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za to kategorijo vozila. Ta določba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike.

Iz navedenih določb zakona izhaja, da oseba, ki nima VD ali nima veljavnega VD lahko opravi nakup in registracijo vozila, v kolikor določi, kdo bo uporabnik tega vozila. Registracijo opravita lastnik in uporabnik hkrati in oba se vpišeta v prometno dovoljenje.

Lep pozdrav,

Bojana Frim

Vodja Oddelka za upravne

notranje zadeve