Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Stopnice ob Savinji II. Natisni

23. marec 2017 ob 12:24
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Mestna občina Celje


03. marec 2017 ob 13:58
Spoštovani!
Prejeto vprašanje je bilo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za okolje, Območna enota Celje.
Natančnejši odgovor vam bomo posredovali po prejetem odgovoru s strani Agencije.
Lep pozdrav.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ali je že kakšen odgovor?


Odgovori (1)

06. junij 2017 ob 11:21

Spoštovani!

Iz Direkcije Republike Slovenije, Sektor območja Savinje, smo prejeli naslednji odgovor:

»Iz vprašanja ni jasno razvidno za katere stopnice gre. Sklepamo, da gre za stopnice, ki so del brežine, v vodnem profilu Savinje in so v osnovi namenjene za dostop do vodotoka za potrebe vzdrževanja in niso kategorizirane kot pešpot. Dostop in hoja po nabrežju vključno s stopnicami in ploščadjo je sicer omogočena in se dovoljuje v okviru splošne rabe, kot to določa Zakon o vodah. Košnja in odstranitev zarasti se izvaja s strani Direkcije RS za vode z namenom vzdrževanja vodnega režima in ne za potrebe pešpoti. Košnje urejenih odsekov vodotokov na porečju Savinje in dela Sotle se v l. 2017 izvajajo po planu in v okviru razpoložljivih sredstev.«

Lep pozdrav.