Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Naravovarstveni pogoji izven zakonskih rokov Natisni

28. marec 2017 ob 13:27
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Spoštovani.

Za nadgradnjo komunalne čistilne naprave smo pristojnega soglasodajalca ARSO zaprosili za naravovarstvene pogoje. Projektni pogoji so bili izdani 74 dni po prevzemu vloge. V projektnih pogojih je navedeno, da je potrebno dodatno vgraditi UV-dezinfekcijsko napravo.

Po pridobljenih projektnih pogojih, naročnik smatra, da je skladno s 7. odstavkom 50. člena ZGO naravovarstveno soglasje že pridobljeno.

Preverili smo tudi 105. člen ZON, ker si ARSO lahko vzame pravico o presoji sprejemljivosti posega, vendar za manj zahtevne objekte v roku 30 dni.

Ali lahko kljub pridobljenim projektnim pogojem, ki so bili prejeti po zakonskem roku ZGO in ZON smatramo, da je bilo soglasje dano in/ali kakšne so lahko težave v postopku pri pridobitvi gradbenega dovoljenja in v fazi tehničnega pregleda. Ali smo izvajalci dejansko v prekršku?
V kakšni obliki se izdano soglasje prikaže v vodilni mapi?

Hvala za odgovor


Odgovori (1)

31. marec 2017 ob 09:41

Iz vašega vprašanje ni jasno razvidno, ali je bilo gradbeno dovoljenje že izdano. Menimo, da je kljub jasnim zakonskim določbam, glede molka organa, v navedeni zadevi potrebno upoštevati naravovarstvene pogoje, ki jih je sicer po izteku zakonsko določenega roka,  izdal ARSO in zahtevati še izdajo soglasja od tega organa ali ga vsaj pisno zaprositi, če se lahko pogoji štejejo kot izdano soglasje k gradnji. V kolikor je bilo gradbeno dovoljenje že izdano brez tega soglasja, predlagamo, da se po pridobitvi soglasja,  gradbeno dovoljenje dopolni z izdajo ustrezne odločbe, saj menimo, da bo v nasprotnem prišlo do težav pri izdaji uporabnega dovoljenja. Gre namreč za vsebinsko vprašanje - dodatna vgradnja UV dezinfekcijske naprave, zato zgolj formalno obravnavanje tega vprašanja, z vidika upravnega postopka in rokov, ki jih določa zakon, ni smiselno, ampak je potrebno zahtevo ARSA vključiti v projektne rešitve in izdati temu ustrezno gradbeno dovoljenje.