Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Kaznovanje gradbenega inšpektorata Natisni

12. april 2017 ob 11:51


Ali gradbeni inšpektor kaznuje nedovoljen poseg v nosilno steno kljub temu, da se ta poseg sanira?

Hvala


Odgovori (1)

14. april 2017 ob 13:00

Za vsak poseg v nosilno konstrukcijo objekta je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. 

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) v 179. členu določa, da se z globo od 30.000 do 80.000 eurov (posameznik od 500 do 1.200 eurov) kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če izvaja ali izvede gradnjo, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje, brez gradbenega dovoljenja.

Po določilih Zakona o prekrških lahko inšpektor ob izpolnjevanju pogojev kršitelju izreče tudi opomin.