Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

197. člen ZGO-1 Natisni

20. april 2017 ob 14:32
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Spoštovani.

Ali se preverja v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja za stanovanjski objekt izgrajen pred 31.12.1967 (197. člen ZGO-1) tudi kakšen dostop ima ta objekt (npr. nujna pot, služnostna pot, pot po lastnem zemljišču)?


Odgovori (1)

21. april 2017 ob 09:18

Po 197. čl. Zakona o graditvi objektov se šteje, da imajo med drugim uporabno dovoljenje po tem zakonu vse stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. decembrom 1967, in poslovni prostori v njih, ki so z dnem uveljavitve tega zakona v uporabi, če se jim namembnost po navedenem datumu ni bistveno spremenila in so zemljišča, na katerih so zgrajene, z dnem uveljavitve tega zakona na predpisan način evidentirana v zemljiškem katastru in vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja in so z dnem uveljavitve tega zakona v uporabi ter na predpisan način evidentirane v zemljiškem katastru.

Glede na to, da navedeni člen tega zakona ne določa drugih preverjanj, upravni organ v postopku izdaje potrdila za objekt (stavbo) dostopa do tega ne preverja.