Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Določitev obsega odstranitve dela nosilne stene v gradbenem dovoljenju Natisni

08. maj 2017 ob 10:09
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Ali se v izdanem gradbenem dovoljenju natančno opiše obseg odstranitve dela nosilne stene (višina, dolžina v centimetrih) in določeno prikaže na skici, da ni možno kasneje to izdano gradbeno dovoljenje izkoristiti še za druge posege v isto nosilno steno?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

10. maj 2017 ob 12:37

Sestavni del gradbenega dovoljenja je tudi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki v primeru rekonstrukcije objekta, skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji, poleg obveznih načrtov vsebuje tudi posnetek obstoječega stanja, ki omogoča, da se jasno označijo tisti deli obstoječega objekta, ki se zaradi rekonstrukcije v obstoječem objektu spreminjajo ali dopolnjujejo, tehnično poročilo pa mora vsebovati statično presojo obstoječega objekta, s katero se ugotovita možnost in primernost nameravanega posega.

Iz navedenega izhaja, da mora biti predviden poseg natančno določen in prikazan v načrtu, ki je sestavni del gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo, tako v tekstualnem kot grafičnem delu, zato se takšno gradbeno dovoljenje praviloma ne more in ne sme uporabiti še za druge posege v isto nosilno steno.