Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Območje drugih zemljišč Natisni

08. maj 2017 ob 10:08
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Mestna občina Celje


Kaj pomeni, če pod namensko rabo piše območje drugih zemljišč? Kakšna zemljišča so mišljena konkretno s tem? Ali je možno takšno zemljišče spremeniti pod zazidljivo?

Lp


Odgovori (1)

10. maj 2017 ob 14:11

Spoštovani,

namensko rabo opredeljujejo občine v okviru občinskih prostorskih načrtov oziroma hierarhično enakih planov, in tam je osnovna namenska raba opredeljena na štiri načine: stavbno zemljišče, kmetijsko zemljišče, gozd ali vodotok.

Drugih primerov osnovne rabe ni, lahko pa je le-ta opredeljena natančneje v izvedbenih aktih (OPPN, še veljavni OLN, ZN, UN, LN, PUP); v tem primeru bi potrebovali za tolmačenje natančen podatek. Če je tako opredeljeno natančneje kmetijsko zemljjišče, je mogoče, da je uvrščeno  v »2.območje« kmetijskih zemljišč.

V primeru pa, da vaša namenska raba izhaja iz kakšnega drugega potrdila in ne iz prostorskega plana, pa je razlagalec navedene rabe izdajatelj tega potrdila.

Lep dan.