Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Stopnice ob Savinji III. Natisni

18. maj 2017 ob 10:15
Področje: Okolje in prostor


Spoštovani

Še malo in bo 3 mesece od vašega odgovora, da ste posredovali ustreznim službam .. če ste, ker vemo kakšen je z zakonom določen čas za odgovor uradne osebe :(

http://uis.si/view?id=1370


Odgovori (1)

06. junij 2017 ob 11:19

Spoštovani!

Iz Direkcije Republike Slovenije, Sektor območja Savinje, smo prejeli naslednji odgovor:

»Iz vprašanja ni jasno razvidno za katere stopnice gre. Sklepamo, da gre za stopnice, ki so del brežine, v vodnem profilu Savinje in so v osnovi namenjene za dostop do vodotoka za potrebe vzdrževanja in niso kategorizirane kot pešpot. Dostop in hoja po nabrežju vključno s stopnicami in ploščadjo je sicer omogočena in se dovoljuje v okviru splošne rabe, kot to določa Zakon o vodah. Košnja in odstranitev zarasti se izvaja s strani Direkcije RS za vode z namenom vzdrževanja vodnega režima in ne za potrebe pešpoti. Košnje urejenih odsekov vodotokov na porečju Savinje in dela Sotle se v l. 2017 izvajajo po planu in v okviru razpoložljivih sredstev.«

Lep pozdrav.