Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Ureditev kompleksa okoli Sedmice Natisni

14. junij 2017 ob 17:01
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Mestna občina Celje


Zanima me, kdaj boste pričeli z ureditvijo površin okoli Sedmice? Ko je bilo pred dvema letoma zastavljeno podobno vprašanje, ste odgovorili, da je projekt za to v izdelavi, lani je bil projekt kot plan v obravnavi, kdaj bo sedaj prišlo do realizacije tega sprejetega plana?

Hvala!


Odgovori (1)

20. junij 2017 ob 13:14

»Mestna občina Celje naznanja javno Občinskega podrobnega prostorskega načrta Dolgo polje – območje DPV2. Predmet OPPN je pridobitev pogojev za OBNOVO, gradnjo in rekonstrukcijo obstoječih večstanovanjskih objektov, nestanovanjskih objektov in sanacijo ter dograditev komunalne, prometne in druge infrastrukture.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 30. 6. 2017 do vključno 31.7. 2017. Javna obravnava bo 12.7. 2017 v sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, s pričetkom ob 15:00 uri.«

Lep pozdrav.