Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

zanima me ali se je treba držati pravil ki so napisana v gradbenem dovoljenju . Natisni

26. junij 2017 ob 13:57
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Zanima me če je v gradbenem dovoljenju za gospodarsko bivalni objekt napisano da oojekt ni namenjen za bivanje sedaj se pa biva v njemu .Ali se to lahko ali nesme.


Odgovori (1)

27. junij 2017 ob 09:14

Ali se lahko biva v gospodarsko bivalnem objektu:

Gospodarssko bivalni objekt je objekt, ki je dejansko večnamenski, po pretežnem namenu gre za gospodarski objekt, ki ni namenjen prebivanju, zato se uvršča med nestanovanjske stavbe. V delu tega objekta, ki predstavlja manjši del in je opredeljen kot bivalni, pa je dovoljeno tudi prebivati. Kot izhaja že iz samega naziva objekta gre torej za objekt, ki ni namenjen izključno bivanju, je pa bivanje v delu objekta, ki je opredeljen kot bivalni, dovoljeno. V pretežnem delu se torej ne sme uporabljati kot bivalni objekt, ampak za gospodarsko rabo. V primeru , da se v celoti uporablja kot stanovanjski objekt, je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti objekta v stanovanjsko stavbo.