Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Dvigovanje računov za Simbio d.o.o. Natisni

11. oktober 2017 ob 12:33
Področje: Razno  |  Ureja: Mestna občina Celje


Zakaj se račun za odvoz odpadkov za Simbio d.o.o. poviša že vsak mesec za nekaj 10 centov?


Odgovori (1)

17. oktober 2017 ob 08:38

V nadaljevanju vam posredujemo odgovor SIMBIO. d.o.o.

Spoštovani.

V Mestni občini Celje so se cene storitev ravnanja z odpaki nazadnje spremenile 1.7.2016 in sicer za dve obvezni občinski gospodarski javni službi: obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Cena gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov pa je nespremenjena od 1.1.2014. Sprememba cen torej ni razlog za višji znesek na položnici.

Ker natančno ne vemo za katero stranko gre, za katero lokacijo oziroma odjemno mesto, je težko natančno zagotoviti vzrok povišanja.

Vzroki pa so lahko sledeči:

- sprememba volumna zabojnikov,

- sprememba frekvence odvoza,

- zamuda pri plačilu obveznosti in posledično zaračunavanje zamudnih obresti.

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občnskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012) se storitve ravnanja z odpadki obračunavajo po dejanskih volomnih in frekvenci odpadkov. Vsakršna sprememba bodisi volumna zabojnika, bodisi frekvence odvoza vpliva na obračun opravljene storitve.

V primeru nepravočasnega plačila obveznosti, pa v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Ur.l.RS, št. 11-2007) obračunavamo zamudne obresti za denarne obveznosti od dneva nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila, in sicer od 1.1.2015 8,05% letno in od 1.7.2016 8% letno.

Lep pozdrav!

mag. Darja Turk

vodja Sektorja za finačno-računovodske zadeve