Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Podrta drevesa divjega kostanja v Mestnem parku v Celju Natisni

16. oktober 2017 ob 14:52


Zakaj so se podrla drevesa in sicer ob cesti in se je odpeljala hlodovina divjega kostanja v Mestnem parku v Celju ne da bi bila drevesa odkazana, to je izbrana in označena s strani pristojnega revirnega gozdarja Zavoda za gozdove Slovenija?

Lp


Odgovori (1)

17. oktober 2017 ob 08:56

Spoštovani!

Podrta drevesa divjega kostanja so bila del Mestnega parka in ne Mestnega gozda.

Mestni park sodi v kulturnovarstveno območje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, zato je strokovna služba Mestne občine Celje za odstranitev dreves pridobila kulturno varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje.

V naslednjem tednu bo izbrani izvajalec pričel z ureditvijo nove poti in nato bo zasajen nov drevored s sto drevesi rdečecvetnega divjega kostanja.

Lep pozdrav.