Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Zaposlitev tujca s tretjega sveta Natisni

22. oktober 2010 ob 12:50


Kakšno dokumentacijo konkretno potrebujem, če želim zaposliti tujca s tretjega sveta?


Odgovori (1)

02. november 2010 ob 07:34

Osnovna predpostavka za pridobitev delovnega dovoljenja za zaposlitev tujca je, da v naši evidenci brezposelnih oseb ni "domačega" kandidata za delo, ki izpolnjuje pogoje za zaposlitev, kot jih je objavil delodajalec.

 

Odobritev delovnega dovoljenja je možna v okviru letne kvote, ki jo določa vladna uredba. Delodajalec tako najprej objavi potrebo po prostem delovnem mestu (obrazec PD-1), nato prejme obvestilo zavoda, če obstajajo ustrezni kandidati. Če ustreznih domačih kandidatov ni, vloži vlogo za izdajo delovnega dovoljenja z vsemi predpisanimi prilogami in plača upravno takso. V upravnem postopku, ki ga vodi Zavod RS za zaposlovanje, nato le-ta ugotavlja izpolnjevanje pogojev na strani delodajalca, kot so: da podjetje posluje najmanj 6 mesecev, ustrezna registracija, poravnane davčne obveznosti, ustrezna realizacija predhodnih delovnih dovoljenj... Preverja se izpolnjevanje pogojev na strani tujca (ustrezna izobrazba, izpolnjevanje drugih pogojev, kot jih je predvidel delodajalec ob objavi prostega delovnega mesta. Če so vse predpisane zahteve izpolnjene, delodajalec pridobi delovno dovoljenje, na podlagi katerega si tujec nato uredi dovoljenje za prebivanje.

 

Ker gre za kompleksen upravni postopek, predlagam, da podrobnejše informacije in tudi potrebne obrazce pridobite na spletni strani zavoda za zaposlovanje:

 

Bližnjica: http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev