Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Zasteklitev terase v nadstropju večstanovanjskega objekta Natisni

16. oktober 2017 ob 14:45
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Del svoje zunanje terase v skupni izmeri cca. 60m2, v večstanovanjskem objektu v Celju, bi radi zasteklili. Kvadratura pokritega dela zasteklitve bi znašala do 30m2. Objekt je 3 nadstropni s 4-imi etažnimi lastniki, stanovanje s teraso se nahaja v drugem nadstropju, nad teraso je celoten odprt prostor, pod teraso pa so bivalni prostori. Ali potrebujem za to gradbeno dovoljenje, soglasje etažnih lastnikov oz. karkšna koli druga soglasja,da bo zadeva legalna?


Odgovori (1)

18. oktober 2017 ob 10:19

Zasteklitev terase se po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje lahko uvršča med vzdrževanje objekta  - zasteklitev objekta, ki so navedena v  prilogi 3 uredbe, v tč. 3, ki je sestavni del uredbe. Za vzdrževanje objekta gradbenega dovoljenja ni treba pridobiti, saj je vzdrževanje objekta izvedba del, s katerim se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. Pri tem je treba upoštevati tudi določilo, da se ta dela izvajajo brez posega v konstrukcijo obstoječega objekta, saj je v nasprotnem primeru treba pridobiti gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

Opozoriti je treba tudi na to, da vzdrževalna dela ne smejo biti v nasprotju z določili prostorsko izvedbenega akta, ki velja na območju, kjer objekt stoji, zato je potrebno pri pristojnem občinskem upravnem organu za prostorsko načrtovanje preveriti, ali je takšno vzdrževanje objekta dovoljeno. Ker se z navedenim vzdrževanjem objekta spreminja tudi zunanja podoba objekta, je potrebno, če gre za objekt, ki je avtorsko delo, soglasje odgovornega vodje projekta oziroma odgovornega projektanta arhitekture.

 

Glede soglasja etažnih lastnikov pa menimo, da ta dela pa presegajo posle rednega upravljanja z nepremičnino, zato je ob upoštevanju določil stvarnopravnega in stanovanjskega zakonika,  treba pridobiti soglasje etažnih lastnikov objekta.