Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Prijava najemne pogodbe na Geodetsko upravo RS Natisni

01. marec 2018 ob 08:42


Ali drži, da najemnih pogodb ni treba več prijavljati na Geodetsko upravo RS in kje to piše?

Hvala.


Odgovori (1)

01. marec 2018 ob 13:32

Ali drži, da najemnih pogodb ni treba več prijavljati na Geodetsko upravo RS in kje to piše?

 

Hvala.

------------------------------------------------------------------------------

V Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin-1(Ur.l.št.77/2017), ki je začel veljati 11.1.2018 je v 37.členu, 2.odstaveku navedeno:

 

(2) Podatke o najemnih pravnih poslih morajo v evidenco trga nepremičnin poslati:

- Finančna uprava Republike Slovenije iz podatkov napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem,

- najemojemalci, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem,

- najemodajalci pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki,

- najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije,

- najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti lokalnih samoupravnih skupnosti, in

upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

 

Razlika od določila iz prejšnjega zakona je,

da zavezanec za poročanje o sklenjenih najemnih pravnih poslih za stavbe, dele stavb in njihove dele, ki jih dajejo fizične osebe v najem fizičnim osebam, je Finančna uprava Republike Slovenije.

 

NA KRATKO TO POMENI:

Če ste fizična oseba, bo obveznost poročanja namesto vas opravila Finančna uprava na podlagi vaše napovedi za davek in vi nimate nobene obveznosti do Geodetske uprave v zvezi s tem.

----------------------------------------------------------------------------------