Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Predlog za nov upokojenski dom Natisni

01. marec 2018 ob 08:47
Področje: Razno  |  Ureja: Mestna občina Celje


Ali je možno, da se namesto izgradnje sanjskega mostu, ki bo po planih občine povezoval Grajski in Šmiklavški hrib za ceno 3 mio eur, izgradi upokojenski dom glede na to, da se v obstoječe v Celju nikakor ne da namestiti novega uporabnika brez vez in poznanstev razen, če ima prognozo hitrega odhoda na oni svet?


Odgovori (1)

07. marec 2018 ob 10:24

Spoštovani,

Mestna občina Celje je že v letu 2010 na Službo za upravljanje izvajalske mreže na področju socialnega varstva na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) naslovila dopis v zvezi z razširitvijo mreže izvajalcev institucionalnega varstva na območju Mestne občine Celje. Prejeli smo odgovor, da je stanje pokritosti domskega varstva starejših na našem območju zadovoljivo. Dejstvo je, da je za mrežo in podeljevanje koncesij pristojno MDDSZ in ne lokalne skupnosti, ki lahko le opozarjamo na potrebe v lokalnem okolju. Priprava ustreznega zakona o dolgotrajni oskrbi je nujna, prav tako pa cilj dolgotrajne oskrbe zagotovo ni širitev mreže dosedanjih izvajalcev, temveč izbira storitev, da starostnik čim dalj časa ostaja v domačem okolju. To sedaj omogoča program pomoč na domu, institut družinskega pomočnika in oskrba v drugi družini. 

Lep pozdrav.