Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Odobritev pravnega posla Natisni

31. marec 2010 ob 12:33


Kdaj potrebujem odločbo o odobritvi pravnega posla? Koliko stane takšna odločba in kako dolgo je praviloma potrebno čakati na njeno izdajo?


Odgovori (1)

31. marec 2010 ob 12:43

Vlogo za odobritev pravnega posla mora po določbah 22. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/2003 – UPB-1 - v nadaljevanju ZKZ) vložiti tisti, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine-kmetijskega zemljišča (pridobitelj). Vlogo se vloži pri upravni enoti, na območju katere leži nepremična ali njen pretežni del in sicer najpozneje v šestdesetih (60) dneh po poteku trideset (30) dnevnega roka za sprejem ponudbe (20. člen ZKZ).  Vlogi je potrebno priložiti sklenjeno pogodbo o pravnem poslu in potrdilo o plačilu takse, ki znaša 17,73 EUR.

Stranke v postopku so pogodbene stranke in vsi, ki so sprejeli ponudbo za prodajo predmetnega kmetijskega zemljišča v skladu z ZKZ.

Upravni organ pri reševanju vložene vloge za odobritev pravnega posla upošteva določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. št. 24/06 in št. 126/07).