Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

CEVI V POTOK Natisni

24. maj 2018 ob 15:07
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Na travniški parceli imam hudourniški potoček(!), ki neposredno meji na lokalno makadamsko pot. Za dostop na to pot želim v potok namestiti cevi v dolžini 6m.Potrebujem za to opravilo kakšno soglasje oz. dovoljenje?


Odgovori (1)

25. maj 2018 ob 12:07

Menimo, da za predvidena dela ne potrebujete gradbenega dovoljenja, saj jih lahko po Uredbi o razvrščanju objektov  glede na zahtevnost gradnje uvrstimo med enostavne objekte in sicer med pomožne komunalne objekte, je pa treba na pristojni občini preveriti, če je predviden poseg skladen z določili prostorskega akta, ki velja za to območje.

 

Nadalje je treba za predviden poseg pridobiti soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev, če se bodo dela izvajala v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture (cesta, vodotok, …) ali na varovanem območju (narava, kulturna dediščina, …). V vprašanju ste navedli bližino ceste in potočka, zato boste potrebovali vsaj soglasje upravljalca ceste in Direkcije RS za vode, na podlagi določil prostorskega akta pa je možno, da še kakšno drugo soglasje.