Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Vozniško dovoljenje za tujca 2 Natisni

27. oktober 2010 ob 08:39
Področje: Promet  |  Ureja: Upravna enota Celje


Najprej hvala za zares hiter odgovoro na vprašanje - zamenjava egipčanskega vozniškega dovoljenja za slovenskega.
Napisali ste: "V postopku zamenjave egiptovskega vozniškega dovoljenja za slovensko mora stranka poleg veljavnega tujega vozniškega dovoljenja predložiti tudi zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil, potrdilo o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti na podlagi egiptovskega vozniškega dovoljenja, osebno fotografijo 35x45 mm in potrdilo o plačilu upravne takse.
Pripravo za praktični del vozniškega izpita stranka opravi pri izbrani avto šoli." Tu mi nekaj ni jasno. Kje pridobi zdravniško spričevalo? Verjetno v Sloveniji. Če ima vozniško dovoljenje za B katergorijo, kje pridobi potrdilo o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita? To mu morajo dati v Egiptu? Kaj pomeni to, da mora praktični del vozniškega izpita stranka opraviti pri izbrani avto šoli - to razumem, kot da mora še enkrat opravljati praktični del vozniškega izpita? Verjetno ne, saj bi bilo to zelo nesmiselno, saj je to opravil že v Egiptu in tam plačal. Najlepša vam hvala za dodatna pojasnila. Pohvaljeni za portal! Odlični in hitri ste na Upravni enoti Celje.


Odgovori (1)

28. oktober 2010 ob 11:42

Pozdravljeni,

V Republiki Sloveniji opravljajo preglede voznikov pooblaščeni zdravniki (Dispanzer dela, prometa in športa - naslovi so objavljeni na spletnih straneh) Imetnik egiptovskega vozniškega dovoljenja mora predložiti potrdilo o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita v Republiki Sloveniji (da, še enkrat opraviti praktični del vozniškega izpita). Za opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita se opravi priprava pri avto šoli (po lastni izbiri). Imetnik tujega vozniškega dovoljenja lahko izbere tudi Izpitni center, pri katerem bo opravljal praktični izpit.  

Izjema so imetniki vozniških dovoljenj iz članic Evropske unije, Islandije, Liechensteina, Norveške in Švice.

Lep dan,