Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Avtobusno postajališče Natisni

09. januar 2019 ob 08:41
Področje: Promet  |  Ureja: Mestna občina Celje


Pozdravljeni,predlagam vam da se zgradi avtobusno postajališče za mestni promet na Ljubljanski cesti nasproti mercatorja!

Hvala in lep pozdrav!


Odgovori (1)

31. januar 2019 ob 09:06

 Spoštovani!

Vaš predlog glede izgradnje novega avtobusnega postajališča bomo obravnavali pri širitvi linij javnega potniškega prometa. Linije JPP so bile določene tudi na podlagi ankete, ki smo jo v okviru izdelave Celostne prometne strategije izvedli leta 2016. Anketa je bila objavljena 3 mesece na spletni strani občine, tako, da so lahko vsi participirali in podali svoje mnenje tudi glede avtobusnega mestnega prevoza. Z linijami smo zajeli območja z največjo gostoto poselitve. Prihodi avtobusov na linijah 1, 2 in 3 so na 20 minut, na liniji 4 na 40 minut ter na liniji 5 na 1 uro. Glede prestopanja smo vozni red oblikovali optimalno za čim širši krog uporabnikov. Po 6-mesečnem obdobju bomo po potrebi vozni red in linije prilagodili.

Lep pozdrav.